OrtoDoc

 Lab2

OrtoDoc er et elektronisk, stregkodebaseret, registrerings- og dokumentationssystem der specielt henvender sig til Dentallaboratorier. Med OrtoDoc opfyldes alle lovkrav i forbindelse med:

Varemodtagelse - Materialeregistrering - Kvalitetssikring - Patienterklæringer - Journalisering 
Arkivering - Markedsovervågning

OrtoDoc er løsningen til alle typer af dentallaboratorier der er underlagt bestemmelserne i bekendtgørelse 1263 af 15. december 2008 om "Medicinsk udstyr efter mål". Bekendtgørelsen administreres og kontrolleres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

OrtoDoc er ikke kun et Registrerings- og Dokumentationssystem, men en vej til optimering af produktionen, sikring af kvaliteten og en effektiv og lyn hurtig fakturering.

Hent system beskrivelse her.


 OrtoDoc opfylder alle lovkrav plus lidt mere

Varemodtagelse og registrering
Ved modtagelse af nye vare skal der angives varenummer, modtagelsesdato, eventuel udløbsdato, leverandør/fabrikant. Når alle oplysninger er indtastet skannes varens Batch/Lot/ID nummer. Varen er nu registreret. Efterfølgende bliver varen forsynet med en unik stregkode der gør det muligt at finde tilbage til alle produkter hvor varen er anvendt.

Ordrehåndtering
Alle modtagne ordre oprettes i OrtoDoc systemet med kundenavn, patientnavn og ordrebeskrivelse.

Produktion af ordre
Under arbejdet på en ordre registreres alle anvendte materialer ved at skanne den unikke stregkode der blev genereret ved varemodtagelsen. Alle informationerne gemmes og arkiveres sammen med ordren.

Kvalitetskontrol
Under produktionen er det muligt at registrerer at den lovbefalede kvalitetskontrol bliver fortaget. Registreringen foregår ved at skanne en QC kode der underlæggende beskriver den udført kvalitetskontrol.

Ordregodkendelse
Når ordren er færdigproduceret skal den godkendes. Under godkendelsen kan der fjernes eller tilføjes materialer.

Undtagelser
Enhver ordre kan tilføjes eventuelle undtagelser fra de gældende regler. Undtagelserne udskrives og arkiveres sammen med Patienterklæringen.

Patienterklæring
Patienterklæringen kan udskrives på papir eller sendes via mail som en vedhæftet PDF fil. Mailen kan sendes kunde og/eller patient. Samtidig med at Patienterklæringen oprettes, gemmes den lovebefalede kopi af den original erklæring sammen med ordren.

Afslutning af ordren og overførsel af fakturadata
Til sidst afsluttes ordren og faktureringsgrundlaget overføres til firmaets økonomisystem som en fakturakladde der senere kan konverteres til en faktura.

Vedhæftning af billeder og arbejdsbeskrivelser til en ordre
Er der i forbindelse med en ordre taget patientbilleder, lavet farveprøver, beskerevet speciel arbejdsprocessor eller tilføjet anden information, kan disse vedhæftes ordren i elektronisk format. Alle vedhæftede informationer kan altid findes frem og anvendes igen eller viderebearbejdes.

Arkivering
Alle patienterklæringer arkiveres automatisk og gemmes elektronisk. Det er op til laboratoriet at fastsætte hvor lang tid den enkelte erklæring skal gemmes.

Skal der gemmes en papir kopi af Erklæringen?
Kan laboratoriet dokumentere at der foretages regelmæssige backup af databasen i OrtoDoc, er det ikke længere nødvendigt at gemme en papirkopi af Patienterklæringen.

Søgning på Patienterklæringer
Alle udført ordre, og de dertil knyttede materiale og Patienterklæringer kan altid finde hurtigt frem i OrtoDoc. Der kan søges på ordre/erklæringsnummer, patient for- eller efternavn, kundenummer, kundenavn og udførselsperiode.

Brochure ikon