Indendørs positionering

Hvorfor ikke tilføje en ekstra dimension til det eksisterende WiFi netværk?

Med indendørs postionering kan der skabes mange fordele og besparelser når det bliver muligt at se hvor ting og mennesker befinder sig her og nu. På hospitaler og plejehjem vil det være muligt at finde personale, få advarsler når nogen nærmer sig døre og udgange med restriktioner, se hvor måleudstyr befinder sig, spore patienter, kørestole, senge og andet materiel, kort sagt nedbringe den tid der bruges på at lede efter ting, så recourserne i stedet kan udnyttes 100 % på de vigtige opgaver. 
Teknikken kan også udnyttes til beskyttelse af personalet i den offentlige sektor hvor voldelige patienter, klienter og borgere i stadig stigende grad volder problemer. En overfaldsalarm nytter ikke meget hvis man ikke øjeblikkelig kan lokalisere hvor den er udløst, men med Ekahau RTLS bliver det muligt at se i hvilken bygning, på hvilken etage og i hvilket lokale hændelsen finder sted.  

 

Hos ProMobil ApS har vi gennemgået Ekahau’s trænings program (ECRE), et kursus der dækker alle aspekter af implementeringen af Ekahau RTLS.
Kurset indeholder en blanding af instruktør-ledede foredrag og hands-on øvelser, der giver deltagere værdifuld viden og ”bedste praksis,” vedrørende gennemførelsen af ​​Ekahau RTLS installationer.

Ekahau RTLS

RTLS står for Real Tids Lokations System, og er et softwarebaseret positioneringsløsning, som lægges "oven på" et eksisterende trådløse WiFi netværk. 
Ekahau RTLS belaster i meget ringe grad det trådløse netværk, så det vil have den samme data kapacitet som før det blev udvidet med en positioneringsløsning.
For at kunne benytte Ekahau RTLS skal softwaren installeres på en server der have IP forbindelse til Access Punkterne i WiFi netværket.

Når installationen af softwaren er foretaget skal der laves en Site Survey i de områder hvor der skal positioneres. En Site Survey laves med baggrund i bygningernes plantegning. Opmålingen foretages med en Pc der føres rundt i alle de områder der skal dækkes med RTLS. Under Site Surveyen foretages en måleproces der genererer et elektronisk "billede" over hvert enkelt rum. Resultatet overføres til positioneringssoftwaren hvorefter Ekahau RTLS er klar til brug.
Alle enheder med en aktiv WiFi forbindelse, der befinder sig i dækningsområdet, kan nu positioneres. 
Skal der positioneres med en nøjagtighed bedre end 8 til 10 meter skal der enten anvendes en Ekahau WiFi Tag eller der skal installeres en RTLS klient i den mobile device der skal anvendes. Efter installationen af en RTLS klient er det muligt at opnå en nøjagtighed på bedre end 2 meter.

Ekahau Vision
Ønsker man at se hvor en WiFi device befinder sig sker det med en Web baseret Ekahau Vision klient. Via Vision klienten er det muligt at se hvor hver enkelt WiFi device befinder sig på baggrund af plantegningen. I Ekahau Vision er det muligt at spore, se historik og fortage opsætning af Ekahau RTL systemet.

Muligheder med Ekahau Vision

  • Find alt og alle i realtid, enten på baggrund af områdets grundkort eller som listevisninger. Se søgemenuen her.
  • Alarmering med automatisk tekstbesked. Se alarmmenuen her.
  • Alarmeringer udløst af enten placering og status-baserede begivenheder. Se menuen her.
  • 2-vejs tekstbeskeder mellem ansatte ved hjælp af Ekahau WiFi tekst personsøgere og bærbare tags.
  • Rapporter om udnyttelse af aktiver, per niveau, opholdstider, placering, historik og realtids præsentationer. Se rapportmenuen her.