ProMobil har et antal produkter der primært henvender sig til den offentlige sektor. Specielt er der fokus på produkter der er tryghedsskabende for personalet på eksempelvis psykiatriske døgninstitutioner, væresteder, bofælleskaber, sikrede afdelinger og tilsvarende.

Derudover tilbyder ProMobil overfaldsalarmer med GPS positionering og sporingsfunktioner, personsikring i hjemmeplejen samt overfalds og sporingsalarmer med indendørs positionering til brug på hospitaler og større plejeinstitutioner.