Personlig og familiesikkerhed

Promobil markedsfører flere forskellige typer af produkter til personsikring. Sortimentet er sammensat således at de flest kundekrav kan opfyldes. 
Ønsker du at blive rådgivet omkring hvilket produkt der vil passe bedst til dit/Jeres behov, kan vi altid kontaktes for en uforpligtigende samtale.