ProMobil Respons Alarm

Overfalds- og tryghedsalarm 

Respons er et modulopbygget alarmsystem der kan opfylde mange forskellige formål samtidigt, alt efter den enkelte kundes behov for alarm- og meddelelsessystemer.

 

Respons oversigt

 

Eksempelvis kan en Overfalds- og tryghedsalarm for personalet kombineres med et avanceret kaldesystem til hjertelæger, der samtidigt benyttes som patient, beboer eller borgerkald på hospitaler, genoptræningscentre, plejehjem, bofælleskaber, eller i andre typer af sociale institutioner.

Respons er udviklet til brug på Androidt softwareplatformen, der i dag er det hurtigst voksende styresystem til Smart Phones og Tablets.

ProMobil har valgt Android da terminalerne kan leveres i mange størrelser og modelle, de er billige, og frem for alt er der et utal af udbydere der gør det muligt at vælge præcis det produkt der passer bedst til opgaven.

Eksempelvis kan Respons alarmsystemet kan også leveres installeret på en vandtæt og slagfast Smartphone med integreret alarmknap.

Grundmodulet i Responssystemet er en App der installeres i telefonen, og tilpasses til den opgave der ønskes løst.

Billede1Når Respons benyttes som Trykhed- og overfaldsalarm benyttes en lille eksterne alarmknap der kan aktiveres hvis det skulle blive nødvendigt. Alarmknappen er så lille at den kan ligge i en lomme eller sidde i et nøglehejs der kan sættes i et bælte eller en bærerem om halsen. Med Respons er hjælpen aldrig længere væk end et enkelt kort tryk.

Hvis alarmen aktiveres sender Respons automatisk en alarmbesked til alle medarbejdere der er tilmeldt i samme alarmgruppe. I alarmmodtagernes telefondisplay vise hvem der har brug for hjælp og hvor vedkommende befinder sig.

Positionen på der har udløst alarmen kan enten være en indendørs position baseret på Wi-Fi eller adressetags, eller en GPS position fra alarmgiverens mobiltelefon.

Positioner indendørs kan have en nøjagtighed på ned til rumniveau og udendørs med den nøjagtighed telefonens GPS muliggør. Positionen vil under hele alarmforløbet løbende blive opdateret.

En indgående alarm vil altid have telefonens første prioritet. Det betyder at eventuelle igangværende samtale eller datasurf annulleres, indtil modtageren har taget stilling til om den indgående alarm skal afvise eller accepteres.  

Alle hændelser logges og ethvert alarmforløb kan derfor hurtigt hentes frem i forbindelse med en evaluering.

Et af de moduler der kan leveres til Responssystemet er en tilkaldefunktion hvor det er muligt for beboere eller borgere at tilkalde personalet direkte via dennes mobiltelefon.
Hvis en handikappet borger eksempelvis har brug for hjælp fra personalet kan vedkommende presse en knap på sit alarmarmbånd, hvorefter der sendes en besked til medarbejderne i den gruppe der er tilknyttet borgeren. Beskeden/opgaven vil blive vist i en liste i telefonen der automatisk opdateres når opgaven er udført.

Vi har leveret Respons systemer til flere Kommunale Socialcentre, psykiatriske bo- og væresteder, og til de korps af socialpædagoger, assistenter og hjemmehjælpere der arbejder i bofælleskaber, institutioner og med borgere i egne boliger rundt om i kommunen.

Eksempelvis er Respons installeret i et Socialpsykiatrisk botilbud bestående af 57 almene boliger fordelt på 2 opgange i samme ejendom, med tilknyttet fællesareal, fællesrum og personale områder.
Beboerne i botilbuddet er borgere med psykiske lidelser, stof- eller alkoholmisbrug og andre sociale vanskeligheder. Området hvor Respons sikre medarbejdere med overfald og vold ligger fordelt på 6 etager, og det er derfor et must, at når der går en alarm skal alarmmodtagerne løbende have at vide præcis hvor den nødstedte medarbejder befinder sig under hele alarmforløbet.

Respons kan også benyttes i forbindelse med videobaseret adgangskontrol og som kaldeanlæg mellem personale og beboere.

Respons systemet kan anvendes til følgende funktioner:

 • Personalarm
 • Personalarm med positionering via:
  • Indendørs Wi-Fi positionering på rum niveau (eksisterende netværk kan eventuelt benyttes)
  • Adresse TAGs på hus eller lejligheds niveau.
  • Udendørs positionering via telefonens indbyggede GPS
 • Alarmer fra mobilealarmtryk enten fra personale eller borgere
 • Alarmer fra "Automatiske Brandanlæg", såkaldte ABA systemer
 • Kaldesystem mellem borger, patienter og medarbejdere