Nødkald og alarm til hjem, butik, kontor og virksomhed

Hjemmet

K9 Nødkald er et nyt alarmsystem, hvor hovedvægten er lagt på en sikker og enkel alarm løsning til brug i boligen, hos ældre medborgere og handicappede, i butikker, på kontoret og hos mindre handels- og fremstillings virksomheder og tilsvarende.

K9 Nødkald understøtter op til 99 alarmzoner, og kan lagre op til 999 alarm logninger (alarmer fra transducer og armbånd eksempelvis) og 99 drift logninger (Alarm aktiv, alarm deaktiveret osv.). K9 har stort LCD display, touch tastatur, menuer på dansk og et brugervenligt interface for nem, hurtig programmering og betjening.

K9 alarmsystemet håndtere 10 forskellige zone typer, der sikrer brugere, hjemmet og dets aktiver beskyttes 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Brugere kan via fjernadgang åbne dør eller garagen ved at ringe til K9 Nødkald udefra. Via telefonen er det også mulig at skifte K9 alarm status fra Tilsluttet/Hjemme/Afbrudt.

K9 Nødkald er et velgennemtænkt produkt med unikke brugerfunktioner, eksempelvis tidsskema skema til- og frakobling af alarm, Bypass zoner, SOS alarm via alarmknap eller direkte på K9 nødkaldet, unik mulighed for ældre og handikap omsorg, mulighed for trådløs aktivering af dørlås via fjernbetjening, SMS advarsel hvis en sensor har for lav batterispænding, SMS notifikation når K9 Nødkald tændes/slukkes, log ved alarmer og betjening osv.

Et K9 Nødkald kan gøre mere, end du kan forestille dig for sikkerhed og overvågning både når du er hjemme og ude.

  • Muligheder
  • Specifikationer
  • Indhold af standardpakke
  • Ekstra tilbehør