Gateway E-mail til SMS

Gatewayen opsamler e-mails i netværk og konvertere dem til SMS-beskeder der sendes til mobiltelefonen.

 Gatewayen opsamler e-mails i netværk og konvertere dem til SMS-beskeder der sendes til mobiltelefonen.

  • Gatewayen kan sende besked til navn, telefonummer eller gruppe
  • Filtrering på afsender eller tekst i E-mail emne eller tekst
  • Frigør IT-folk fra overvågningsskærmen
  • Strømme af fejlmeddelelser kan stoppes, startes eller slettes med en SMS-besked
  • Kan videresende e-mails til andre SMTP-posthuse (relay-host)

Et ekstra modul gør det muligt at til- og afmelde sig Gateway'en fra sin mobiltelefon

ProMobil E-mail til SMS Gateway er et overbygningsmodul til ProMobil Tekst programmer, og kan benyttes sammen med Microsoft Outlook, Notes eller Novell GroupWise.

Modulets konvertering af E-mails til SMS-beskeder har selvsagt mange anvendelsesmuligheder. Men den unikke funktion har, ud over at kune sende E-mailo som SMS'er, især stort potentiale i forbindelse med overvågningssystemer, hvor en fejl- eller alarmstatus genererer en e-mail.

Normalt kræver sådanne overvågningssystemer bemanding i IT-afdelingen. Men med ProMobil E-mail til SMS Gateway på serveren og en mobiltelefon på sig kan den ansvarlige bevæge sig frit omkring – og alligevel til enhver tid være ajour med fejlmeddelelser.

ProMobil E-mail til SMS Gateway er det perfekte redskab for overvågning af net-installationer og som afløser for de nu nedlagte gratis SMS tjenester, der tidligere var til rådighed på Internettet.

Blandt ProMobil E-mail til SMS Gateway'ens mange avancerede funktioner er

SMS-beskeden kan vise, hvor alarmen kommer fra

Efter fejlretning kan fejlrapportering gen-startes med en SMS-besked fra mobiltelefonen

Gateway'en kan sættes til at begrænse fejlmeddelelser til et vist antal pr. døgn.

Via Gateway'en kan en E-mail adresseres som SMS-besked til et mobiltelefonnummer, til et modtagernavn eller til en modtagergruppe

Alle transaktioner registreres i en logfil.

Et ekstra modul til Gateway-programmet gør det muligt at til- og afmelde sig overvågningsordningen med en skabelon-SMS-besked. Modulet holder styr på, hvem alarmen skal sendes til. Hvis ingen er tilmeldt, sendes alarmen til alle i gruppen eller til den ansvarlige.

Systemkrav

Installation af ProMobil E-mail til SMS Gateway forudsætter, at der i forvejen er installeret en af de tre udgaver af ProMobil-Tekst: Basic, LAN eller Large Account, og at systemet er installeret i et PC-netværk.