Text til SMS Gateway

Gatewayen henter tekstfiler fra et forudbe­stemt PC bibiliotek og konvertere dem til en SMS besked der sendes til mobiltelefonen.

Gatewayen henter tekstfiler fra et forudbe­stemt PC bibiliotek og konvertere dem til en SMS besked der sendes til mobiltelefonen.

  • Tekstfilen kan indeholde besked til en eller flere modtagere
  • Kan sende besked til navn, telefo­nummer eller gruppe
  • Kan sende en SMS besked fra alle programmer, der kan generere en tekst-fil
  • Ekstra modul gør det muligt, via en SMS besked, at stoppe, starte og nul­stille alarmer. Denne facilitet er kun mulig fra udvalgte mobiltelefonnumre i databasen
  • Via et ekstra modul er det muligt at til- og afmelde sig Gateway'en fra en mobiltelefon

ProMobil-Text SMS Gateway er et overbygnings­modul til ProMobil-Tekst-programmer.

Modulets konvertering af en tekst-fil til en SMS-besked har selvsagt mange anvendelsesmulig­heder. Men den unikke funktion har især stort potentiale i forbindelse med overvågningssyste­mer, hvor en fejl- eller alarm­status genererer en tekstfil.

Normalt kræver sådanne overvågningssystemer konstant bemanding, men med ProMobil-Tekst til SMS Gateway installeret og en mobiltelefon er det muligt den ansvarlige at bevæge sig frit omkring - og alligevel til enhver tid være helt ajour med fejlmeddelelser.

ProMobil-Tekst til SMS Gateway er det perfekte redskab for over­vågning af alarm- og compu­terinstallationer eller andre steder, hvor der gen­eres en besked i tekst-format.

Blandt ProMobil-Text til SMS Gateway'ens man­ge avancerede funktioner er

Gateway'en kan sættes til at begræn­se fejlmeddelelser til et vist antal pr. døgnSMS-beskeden kan vise, hvor alarmen kommer fraVia Gateway'en kan en tekst-fil adres­seres som SMS-besked til et mobilte­lefonnummer, til et modtagernavn eller til en modtagergruppeAlle transaktioner registreres i en log­fil.

Der kan til Gateway-programmet leveres for­skellige tillægs-moduler

Mulighed for at til- og afmelde sig overvåg-nings­ordningen ved hjælp af en skabelon-SMS-besked. Modulet holder styr på, hvem alarmen skal sendes til. Hvis ingen er tilmeldt, sendes alarmen til alle i gruppen eller til den ansvarlige.Mulighed for at stoppe og starte transmis-sionen af alarmer via en skabelon-SMS besked. Ligger der alar­mer i kø efter transmissionen er stoppet, er det muligt at slette disse, før der startes op igen.

Eksempel på fil-format:

[MISC]

ver=1

[SMS_1]

phone=Personnavn@person>

Message=Besked til person

[SMS_2]

phone=SMSgruppe@gruppe>

Message=Besked til gruppe

[SMS_3]

phone=12345678@gsm>

Message=Besked telefonnummer